top of page
Sales Performance (Varicent)

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολύπλοκων σεναρίων απόδοσης προμηθειών, integrations με συστήματα CRM/Billing, παραμετροποίηση αυτοματισμών, workflows, schedulers και αναφορές.

Κατανοώντας τη σημασία του Sales Performance Management

Η επιβράβευση των πωλήσεων είναι ένα τεράστιο μέρος των ετήσιων λειτουργικών εξόδων για τις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις. Δυστυχώς, ο υπολογισμός των προμηθειών και των κινήτρων για τις πωλήσεις παραμένει σε μεγάλο βαθμό μια χειρωνακτική εργασία που απαιτεί πολύ χρόνο, παράγει πάρα πολλά λάθη και καθυστερεί πολύ τη δραστηριότητα των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι ότι οι πωλητές δεν εμπιστεύονται τη διαδικασία αποζημίωσής τους και ξοδεύουν πολύ χρόνο ελέγχοντας και συζητώντας τις διαφορές τους με τις πωλήσεις ή το οικονομικό τμήμα της εταιρείας - χρόνος που θα έπρεπε να δαπανηθεί σε εργασία για δυνητικούς ή υφιστάμενους πελάτες ώστε να οδηγήσει σε έσοδα. Αυτή η αναποτελεσματικότητα δημιουργεί χαμένες ευκαιρίες πωλήσεων που εκτιμάται ότι ισοδυναμούν με το 5 με 10 τοις εκατό των συνολικών πωλήσεων.

Κατανοώντας τη σημασία του SPM

Varicent Incentive Compensation Management

Η λύση προμηθειών της Varicent βοηθάει στη βελτίωση της διαχείρισης των αποζημιώσεων, αυξάνοντας την ακρίβεια στην απόδοση των πωλήσεων και μειώνοντας το κόστος. Η εξάλειψη των αργών, δαπανηρών και χειροκίνητων διαδικασιών συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση σφαλμάτων στους υπολογισμούς που οδηγούν σε υπερβάλλουσες καταβληθείσες προμήθειες και διαφωνίες στις πληρωμές. Τα έξοδα προμηθειών μειώνονται σημαντικά με την αυτοματοποίηση. Οι πωλητές έχουν εκτενείς αναφορές για τις αμοιβές τους, γεγονός που μπορεί να μειώσει τον χρόνο και την προσπάθεια που δαπανώνται για την εναρμόνιση των πιθανών διαφωνιών. Επίσης λαμβάνουν ενσωματωμένα analytics που τους βοηθούν να κατανοήσουν την απόδοσή τους. Με το Varicent Incentive Compensation Management, οι αναλυτές μπορούν να διαμορφώσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον οικονομικό αντίκτυπο των προμηθειών πριν από την εφαρμογή τους για ακριβέστερη διαχείριση κόστους και πρόβλεψη. Οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση και αποζημίωση των πωλήσεων, χρησιμοποιώντας τη λεπτομερή προβολή του συνολικού σχεδίου προμηθειών και των δυνατοτήτων παρακολούθησης που προσφέρει η πλατφόρμα. 

Οι πελάτες χρησιμοποιούν το Varicent Incentive Compensation Management ως συνολική λύση για την αύξηση της αυτοματοποίησης, τη βελτίωση της ακρίβειας και της διαχείρισης των προμηθειών τους.

Η πλατφόρμα απόδοσης προμηθειών Varicent SPM βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν σταδιακά στις διαδικασίες σας ή όλοι μαζί ως μία πλήρης λύση. Οι πυλώνες αυτοί είναι το Incentive Compensation (προμήθειες), Territory Management (περιοχές), Quota Management (στόχοι) και Channel Management (ολική αντιμετώπιση καναλιού πωλήσεων):

Αυτοματοποιήστε τους υπολογισμούς προμηθειών και τις ηλεκτρονικές αναφορές με το Varicent Incentive Compensation Management (ICM), τον ηγέτη στο Magic Quadrant της Gartner που βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ομάδων πωλήσεων. Προβάλετε πίνακες ελέγχου και παρακολουθήστε τους βασικούς δείκτες απόδοσης πωλήσεων, δημιουργήστε και αυτοματοποιήστε τα σχέδια προμηθειών εύκολα και ανταποκριθείτε σε αιτήματα που υποβάλλονται από πωλητές που ανησυχούν για την πληρωμή των προμηθειών τους.

Καλύτερη διαχείριση της απόδοσης προμηθειών

Ορίστε και διαχειριστείτε τις γεωγραφικές περιοχές και αντιστοιχίστε τις πωλήσεις και τους κανόνες με πολλαπλά κριτήρια. Το Varicent SPM παρέχει ευέλικτες και συνεργατικές διαδικασίες ροής εργασιών για τη διαχείριση των περιοχών και ποσοστώσεων όπως η αντιστοίχιση των περιοχών με κίνητρα για την παρακίνηση των πωλήσεων και η χρήση του συστήματος ως μοναδική πηγή αλήθειας για τους τις ιεραρχίες των εδαφών και δυναμικού.

Screenshot 2020-03-09 at 1.37.55 PM copy

Βελτίωση της διαχείρισης των γεωγραφικών περιοχών και των ποσοστώσεων επί των πωλήσεων

Καθώς οι συνθήκες της αγοράς και οι επιχειρηματικές απαιτήσεις αλλάζουν. Η διαχείριση απόδοσης πωλήσεων της Varicent παρέχει τα αναλυτικά εργαλεία που σας επιτρέπουν να κάνετε καλύτερες στρατηγικές επιλογές. Κατανοήστε την επίδραση των αλλαγών του σχεδίου μέσω της μοντελοποίησης σεναρίων, παρακολουθήστε την απόδοση των πωλήσεων με αναφορές και αναλύσεις, αποκαλύψτε τις γνώσεις που κρύβονται στα σχέδια πωλήσεων και τις διαδικασίες μέσω της οπτικοποίησης δεδομένων.

Screenshot 2020-03-09 at 1.38.04 PM copy

Ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης προμηθειών και κάλυψης πωλήσεων.

bottom of page