Πελάτες

Εδώ και 25 χρόνια χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Κουλτούρα μας είναι κάθε μας κίνηση να δίνει απάντηση στις ανάγκες των πελατών μας.

Τράπεζες

 • Data masking στα πλαίσια κανονισμού GDPR σε βάσεις δεδομένων DB2, Oracle και SQL Server.

 • Διασύνδεση συστήματος IRIS για πιστοποίηση χρηστών credentials της ΓΓΠΣ (taxisnet OAuth).

 • Διασύνδεση εφαρμογών με Τειρεσία (ανάπτυξη custom λογισμικού ως interface με τα services του Τειρεσία). 

 • Διασύνδεση καναλιών (e-banking, m-banking, phone-banking, κλπ.) με ανάπτυξη JEE portlets (Hibernate/XML/HTML/CSS/JavaScript κ.α.) και ανάπτυξη intranet portal, Data Warehouse υλοποίηση και εκπαίδευση για AS/400.

 • Διασυνδέσεις IBM DB2 σε περιβάλλοντα z/OS και System I και άλλων ετερογενών εφαρμογών με SQL Server με χρήση IBM Federation Server.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, παραμετροποιήσεις, troubleshooting και security hardening) καθώς και εκπαιδεύσεις σε IBM WebSphere Application Server, IBM WebSphere MQ, IBM DB2, Data Warehouse και Java (JSE και J2EE).

 • Ανάπτυξη Portal με IBM Web Content Management.

 • Συμμετοχή στο έργο Basel II με χρήση IBM DB2 Informatica. 

 • Stress tests.

Τράπεζες

Ασφαλιστικές Εταιρείες

 • Μετατροπή εφαρμογών από IBM z/OS COBOL σε περιβάλλον Java web services/SOA, δημιουργία μοντέρνου web user interface σε περιβάλλον IBM Webshere Portal και IBM WebSphere Application Server και ανάπτυξη custom Java routing component. 

 • Ενοποίηση συστημάτων HP-UX/SYBASE system and an OS400/DB2 system με παραμετροποίηση του IBM WebSphere Information Integrator

 • Εγκατάσταση υποδομών application performance monitoring (APM agents & configuration) με CISCO AppDynamics. 

 • Microsoft IIS configuration migrations to Apache HTTP Server. 

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, παραμετροποιήσεις, troubleshooting και security hardening) καθώς και εκπαιδεύσεις σε IBM WebSphere Application Server, IBM WebSphere MQ, Java (JSE και J2EE).

 • Ανάπτυξη Portal με IBM Web Content Management.

cube02.png

Ασφαλιστικές

Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια

 • Ανάπτυξη συστήματος προμηθειών πωλήσεων με IBM Incentive Compensations Management. 

 • OLAP Designs in cluster environments.

 • Optimization βάσεων δεδομένων σε DB2/SAPR3 AIX. 

 • Διασύνδεση συστημάτων SAP με Metwerwin χρησιμοποιώντας IBM WebSphere MQ.

cube3.png

Ενέργεια

Άλλες Επιχειρήσεις, Εμπόριο, Βιομηχανία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα & Δημόσιο

 • Ανάπτυξη συστήματος προμηθειών πωλήσεων με IBM Incentive Compensations Management. 

 • Διασύνδεση ετερογενών ERP συστημάτων με εφαρμογές IBM AS/400 (ERP data structures -> neutral structure mappings) με IBM WebSphere Integrator Broker, ΙΒΜ WebSphere MQ Series και custom ανάπτυξη σε Microsoft Visual Basic. 

 • Ανάπτυξη JEE Web User Interface και search engine υποδομής με χρήση του Apache Solr.

 • Ανάπτυξη Portal με IBM Web Content Management.

 • Εγκαταστάσεις και συντήρηση IBM WebSphere Application Server και DB2 UDB clusters σε high availability configurations.

 • Εγκατάσταση υποδομών application performance monitoring (APM agents & configuration) με CISCO AppDynamics.

 • Διασύνδεση ετερογενών συστημάτων (ανάμεσα στα οποία και το Amadeus Altea Plan - APL) με χρήση των IBM WebSphere MQ, Microsoft Cluster Server και MQ Cluster.

 • Εκπαιδεύσεις σε Hyperion Brio και Data Warehouse.

 • Stress Tests. 

 • Ανάπτυξη εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και διασύνδεση με APIs του Υπουργείου Υγείας.

Άλλες