top of page
Συνεργάτες
DataBlue Software Value Plus Eco System 

Το ΙΒΜ® Software Value Plus, είναι ο δρόμος της επιτυχίας στην αξιοποίηση της επένδυσης κάθε εταιρίας στο λογισμικό της ΙΒΜ®. Από τον Ιανουάριο του 2010 η ΙΒΜ® δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο λογισμικό της, φέρνοντας κοντά τους πελάτες της με τους αποδεδειγμένα έμπειρους συνεργάτες της. Με βάση το νέο αυτό μοντέλο της ΙΒΜ®, το Software Value Plus (SVP), όλο το λογισμικό της έχει ταξινομηθεί σε δύο διακριτές κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα Προϊόντα Λογισμικού της Ανοικτής διανομής, Open products, τα οποία διατίθενται από όλους τους συνεργάτες της ΙΒΜ®.

 

Στην δεύτερη κατηγορία, που είναι και η πολυπληθέστερη, εντάσσονται τα Προϊόντα Λογισμικού της Εγκεκριμένης διανομής, Authorized products, τα οποία διατίθενται μόνον από τους εξουσιοδοτημένους από την ΙΒΜ® συνεργάτες.

Προκειμένου να εξουσιοδοτηθούν στο SVP έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων έτσι ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζουν την μέγιστη προστιθέμενη αξία προς τους πελάτες τους.

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι κατά SVP συνεργάτες μας, συνεργάζονται κατ΄ αποκλειστικότητα με την εταιρία μας και υποστηρίζονται από την ομάδα των Professional Services της εταιρίας μας για την βέλτιστη αξιοποίηση του λογισμικού της ΙΒΜ®.Με τον τρόπο αυτό έχει δημιουργηθεί γύρω από την εταιρία μας το DataBlue SVP Eco System, μία «οικογένεια» από εταιρείες πληροφορικής που είναι σε θέση να προσφέρουν στην αγορά μας σχεδόν όλο το πλήθος των Authorized προϊόντων της ΙΒΜ® με τις συνυφασμένες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, είτε απ’ευθείας είτε με συνέργειες.

Παραθέτουμε τα μέλη του SVP Eco System, καθώς επίσης και τους χώρους στους οποίους έχουν εξουσιοδοτηθεί κατά SVP από την ΙΒΜ®.

Οι συνεργάτες, Business Partners

Κατεβάστε την παρουσίαση της ΙΒΜ® για το SVP

Neurosoft

Neurosoft logo

Η Neurosoft είναι εταιρεία παραγωγής λογισμικού και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων για τον κλάδο του αθλητικού στοιχηματισμού, εισηγμένη στο ΑΙΜ (χρηματιστήριο) του Μιλάνου και μεταξύ άλλων μέτοχοί της είναι η ΟΠΑΠ ΑΕ και η Lottomatica/Gtech. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Αθήνα και σήμερα διατηρεί θυγατρικές εταιρίες στην Κύπρο και τη Ρουμανία και παρουσία σε Αλβανία, Σερβία και Βουλγαρία. Με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, η Neurosoft αναπτύσσει συνεχώς και προσαρμόζει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων, ενώ παράλληλα υιοθετεί προηγμένες μεθοδολογίες κι επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη.

GRIVAS

Grivas logo

Η Γρίβας Α.Ε είναι μια από τις πλέον καθιερωμένες εταιρείες πληροφορικής στην Ελληνική αγορά. Από το 1982 παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δικτύων, τηλεπικοινωνιών, συστημάτων ασφαλείας, καθώς και λογισμικών έρευνας, συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Η μακροχρόνια παρουσία της στην αγορά, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος και της έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς της πληροφορικής. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων εμπορικών αντιπροσωπειών και ένα εξίσου μεγάλο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και την Κύπρο για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών της. Η Γρίβας Α.Ε έχει συνεργαστεί με πολλούς επιχειρησιακούς κλάδους και έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία υλοποιώντας έργα σε καταστήματα λιανικής, Οργανισμούς Δημοσίου, Επιμελητήρια, Τράπεζες, Ταχυδρομεία, Ασφαλιστικές,  Ναυτιλιακές, Κατασκευαστικές, κά.

IST

IST logo

Η International Software Techniques S.A. (με επιχειρηματική δραστηριότητα ως IST) είναι ιδιωτική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, η οποία ιδρύθηκε το 1991. Λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Προμηθευτής Λογισμικού (ISV) και ως Μεταπωλητής Προστιθέμενης Αξίας (VAR) για προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού τρίτων κατασκευαστών, συνιστώντας αυτό που έχει επινοηθεί πρόσφατα ως "boutique software development company". Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Μαρούσι. Η ISTαφιερώνεται στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων για συγκεκριμένες, υψηλής ανάπτυξης και απαιτητικές βιομηχανίες, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η τραπεζική και οι φαρμακοβιομηχανίες.

Dienekis

Dienekis logo

Η Dienekis Information Systems S.A. είναι μια είναι μια εταιρία πληροφορικής, η οποία ιδρύθηκε το 1988. Η Διηνεκής προωθεί ολοκληρωμένες λύσεις κυρίως σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπου υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα πληροφορικής. Το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας επεκτείνεται στην παροχή λύσεων Enterprise Content Management, προϊόντων δικτύωσης, διαχείρισης συστημάτων για διακομιστές HP NonStop και φωνητικών εφαρμογών. Συνεχίζει να αξιοποιεί την εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, καθώς και τους πελάτες και την εισροή της στην αγορά για να προωθήσει το σύστημα της για δημιουργία δανείων.

Netbull

Netbull logo

Η Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες από την μελέτη, και το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη έργων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για τις τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές, το σχεδιασμό και την αναθεώρηση της πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών, βοηθώντας επιχειρήσεις και οργανισμούς να δημιουργήσουν ένα ισχυρό περιβάλλον προστασίας συστημάτων, εφαρμογών και δεδομένων.

INTRASOFT

Intrasoft logo

Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.700 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20 διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18 γλώσσες.

IKnowHow

IKnowHow logo

Η  εταιρεία iKnowHow αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Τεχνολογίας στην Ελλάδα προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων  Πληροφορικής, Ρομποτικής και Υπηρεσιών Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων διαθέτει δική της πλατφόρμα διαχείρισης ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων (Evorad PACS) κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον τομέα στη Χώρα. H εταιρεία παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις αυτοματισμού για βιομηχανίες και λύσεις λογισμικού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Με δυνατότητες πρόσκτησης - ακόμα και σε αφιλόξενα περιβάλλοντα – επικοινωνίας, αποθήκευσης και επεξεργασίας ώστε να παραχθούν ιδέες και παρουσίασης με τρόπο ανταποκρινόμενο και διαισθητικό.

GCC

GCC logo

Η GCC Hellas άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2013. Ως διανομέας και σύμβουλος τεχνολογίας έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο από System Integrators και μεταπωλητές ICT σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Η τεχνογνωσία σε τεχνολογίες δικτύων και ασφάλειας, σε συνδυασμό με την εμπειρία στην διαχείριση έργων, επιτρέπουν στην εταιρεία να παρέχει ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις για κάθε μεγέθους επιχείρησης. Σε συνεργασία με αναγνωρισμένες και αξιόπιστες εταιρίες του χώρου όπως η Fortinet Inc., η TrendMicro, η SentinelOne, η Guardicore , η BackBox και άλλες, η GCC έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους συνεργάτες της την προστασία του πλέον πολύτιμου περιουσιακού τους στοιχείου, που είναι τα δεδομένα τους.

Singular Logic

Singular Logic logo

H SingularLogic είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία Enterprise Software και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων πληροφορικής. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού,  τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα,  υπηρεσίες outsourcing, καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής. Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), διαθέτει άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη βάση, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

European Dynamics

European Dynamics logo

Η European Dynamics είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής και κατασκευαστής λογισμικού στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που λειτουργεί διεθνώς ως ομάδα εταιρειών, με γραφεία στην Αθήνα, το Βερολίνο, τη Βασιλεία, τις Βρυξέλλες, την Κοπεγχάγη, το Λονδίνο, το Λουξεμβούργο, τη Λευκωσία, τη Στοκχόλμη , κλπ. Η ομάδα σχεδιάζει, αναπτύσσει, υποστηρίζει και λειτουργεί πολύπλοκα συστήματα πληροφορικής και εμπορευματοποιεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων λογισμικού στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Algosystems

Algosystems logo

H Algosystems, με τεράστια εμπειρία ως Solution Provider/System Integrator, μπορεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια και ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στα τεχνολογικά «θέλω» των πελατών της. Είναι γνωστή χρόνια στην αγορά για την εξαιρετική δυνατότητα επίλυσης πολύπλοκων τεχνικών προκλήσεων, την ευελιξία της και την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση. Με πολυπληθές τεχνικό δυναμικό και αφοσιωμένο Project Management Team αλλά και με ένα εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, η Αlgosystems υποστηρίζει αποτελεσματικά και αποτελεί τη σταθερή επιλογή που θα βοηθήσει την επιχείρησή να «προχωρήσει μπροστά».

Natech

Natech logo

Η Natech σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει τραπεζικά συστήματα για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή αγορά βασισμένη στην πελατοκεντρική της φιλοσοφία και την 30ετή εμπειρία. Η εταιρεία αξιολογείται από παγκόσμιας φήμης εταιρείες όπως Forrester, επιτυγχάνοντας κατάταξη ετησίως ως ένας από τους 30 κατασκευαστές τραπεζικών συστημάτων παγκοσμίως (Forrester survey, 2019). Η συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς έχει ξεχωρίσει τη Natech ως καινοτόμα επιχείρηση και την έχει κατατάξει ως "Ones to watch" εταιρεία από το θεσμό των European Business Awards, 2019.

QUALCO

Qualco logo

Η εταιρεία QUALCO είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συστημάτων διαχείρισης οφειλών και τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του κύκλου ζωής, είσπραξης και ανάκτησης οφειλών. Για πάνω από 15 έτη η Εταιρεία εξυπηρετεί τις ανάγκες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών οργανισμών που διαχειρίζονται οφειλές αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, την ανάλυση και τη λειτουργία τους. Επιπλέον η εταιρεία έχει αναπτύξει μια πλήρη σουίτα διαχείρισης συλλογής κομίστρου και υπηρεσιών εξυπηρέτησης συνδρομητών με την επωνυμία qTOLLS (www.qtolls.com) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε παραχωρησιούχο ή πάροχο υπηρεσιών διοδίων. Η Εταιρεία έχει κέντρο ανάπτυξης την Ελλάδα, ένα ισχυρό κέντρο λειτουργιών και ανάπτυξης εργασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιμέρους τοπικά γραφεία σε Γαλλία, Κύπρο και Βραζιλία.

AdaptIT

AdapIT logo

Η ADAPTIT είναι μία εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία. Από την εποχή της ίδρυσής της, το 2005, έχει διανύσει μία ανοδική πορεία, κατά την οποία εξελίσσεται και επεκτείνεται διαρκώς. Στόχος της είναι να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις και υποστήριξη, παραμένοντας πάντα πιστή στις εταιρικές αξίες και το κεντρικό της μήνυμα: EVOLUTION DRIVERS. Η εταιρεία προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και επιτυχημένες λύσεις για επιχειρήσεις, εδραιώνοντας έτσι τη θέση της στην αιχμή της υψηλής τεχνολογίας. Δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σημαντικά έργα σε Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία και Κύπρο, θέτοντας όλο και υψηλότερους στόχους για το μέλλον. Δέσμευσή της, ο σεβασμός προς τις εταιρικές της αξίες: την τεχνογνωσία, την εμπιστοσύνη, την καινοτομία και την ακεραιότητα. Φιλοδοξία της, η συνεχής αναβάθμιση των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες και η ενεργός συμμετοχή στις εξελίξεις, μέσα σ’ αυτό το νέο και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που κάποιοι ονομάζουν 7ο βασίλειο: το βασίλειο της χρήσιμης, βιώσιμης τεχνολογίας.

NousPratIT

NousPratIT logo

Η NousPratIT είναι μια νέα, δυναμική, ελληνική εταιρεία που παρέχει λύσεις Ανάπτυξης & Υλοποίησης στον τομέα της πληροφορικής. Ιδρύθηκε από επαγγελματίες με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής στους τομείς των Πωλήσεων, των Υπηρεσιών, της Ανάπτυξης Λογισμικού, της Διαχείρισης Έργων και της Εταιρικής Ανάπτυξης. Η ονομασία της NousPratIT προέρχεται από τις λέξεις Νους, Πράττω και συμπληρώνεται από το ακρωνύμιο ΙΤ (Information Technology). Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία «Πράττει ΙΤ» με το Νου. Δηλαδή με συνείδηση, αντίληψη, σκέψη, κρίση και μνήμη που είναι οι νοητικές ικανότητες του νου. Χρησιμοποιεί τη δύναμη του συλλογισμού και των σκέψεων, τη δύναμη της φαντασίας, της αναγνώρισης και της εκτίμησης. Πράττει με το νου που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των σκέψεων και συναισθημάτων, με αποτέλεσμα τις συμπεριφορές και τις δράσεις μας.

AIMS

Aims logo

Η AIMS Int'l Ltd. δραστηριοποιείται από το 1983 αποκλειστικά στην ανάπτυξη και υποστήριξη του πακέτου λύσεων λογισμικού αεροπορικών εταιρειών AIMS με έδρα στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με κέντρα κατάρτισης, ανάπτυξης και υποστήριξης στο Μαϊάμι (ΗΠΑ) και στην Αθήνα (Ελλάδα) που εξουσιοδοτούνται αποκλειστικά και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάτω από τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο της AIMS International Ltd. Με μια ομάδα περισσότερων από 100 επαγγελματιών και μια ιστορία πάνω από 150 επιτυχημένων εγκαταστάσεων AIMS σε όλο τον κόσμο από το 1983, η AIMS είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές λογισμικού αερογραμμών παγκοσμίως, αφιερωμένος αποκλειστικά στην ανάπτυξη και υποστήριξη της τεχνολογίας Crew Management, Commercial Planning και Operations Control. Η πιστοποίηση από τα πρότυπα ποιότητας ISO (ISO 9001: 2000) επιβεβαιώνει ότι η AIMS έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της το καλύτερο ποιοτικό προϊόν και υποστήριξη. Εκτός από την πιστοποίηση ISO, η AIMS έχει επίσης λάβει τη συμμόρφωση Sarbanes - Oxley (SOX). Το AIMS έχει εγκριθεί από περισσότερες από 40 εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας σε όλο τον κόσμο, όπως το EU OPS, το EASA, το UK CAP 371, το FAA, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου FAR 117 και πολλά άλλα.

Cosmos

Cosmos Business Systems logo

Η Cosmos Business Systems είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο, απευθυνόμενη κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Η CBS μαζί με τις θυγατρικές της, καλύπτει το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων σε τεχνολογία και υπηρεσίες, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου με το "κλειδί στο χέρι" - Turn Key Solutions. Η στρατηγική της εταιρείας είναι καθαρά πελατοκεντρική, προσφέροντας εκείνες τις λύσεις (Εξοπλισμός, Λογισμικό, Υπηρεσίες) στους πελάτες της που μέσω αυτών, θα μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησης τους.

Performance

Performance Logo

Η Performance είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για οργανισμούς που επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν και να ανακαλύψουν ξανά τον εαυτό τους μέσω ψηφιακών υπηρεσιών. Παρέχουν προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις που μεταμορφώνουν τις παραδοσιακές επιχειρήσεις σε ψηφιακούς ηγέτες. Βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω της πιο αποτελεσματικής χρήσης της τεχνολογίας. Από το 1997, η Performance Technologies βοήθησε τους πελάτες όλων των μεγεθών σε μια σειρά βιομηχανιών να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν τις διαδικασίες και βοηθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η ομάδα της Performance διαθέτει την τεχνική και επιχειρηματική πείρα για να βοηθήσει το συνεργάτη να πραγματοποιήσει τη μέγιστη αξία από τις επενδύσεις του σε IT.

ICAP

ICAP logo

Η ICAP παρέχει μέσω 16 εταιρειών σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Κύπρο, καινοτόμες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προκλήσεων. Διαθέτει, 1.000 άτομα προσωπικό τα οποία με την εξειδικευμένη γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες τους προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Μέσω των υπηρεσιών Employment Solutions, απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις πελατών της. Σήμερα, η ICAP προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των κύριων Επιχειρηματικών Μονάδων των Πελατών μας: “Credit Risk & Business Information Solutions” και “Human Capital & Outsourcing Solutions”. Η ICAP Α.Ε είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την European Securities and Markets Authority (ESMA) ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency).

bottom of page